Promoties voor de feestdagen nog niet op orde?

Hey Ondernemer! Heb jij je promoties voor de feestdagen nog niet op orde? Geen stress, wij helpen je!

Contactgegevens

Noon Creative

Dolderweg 36a (bezoekadres)

8331LL Steewijk

06-31935791


Persoonsgegevens die wij verwerken

Noon Creative verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. E-mailadres
  3. Telefoonnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nooncreative.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

Noon Creative neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Noon Creative bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Noon Creative verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Een cookie is een klein stukje informatie dat een website kan versturen naar je browser, op die manier wordt het opgeslagen op het systeem. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Cookies verlopen na het sluiten van je browser (sessiecookie) of cookies in de browser (permanente cookies). Met cookies kun je bijvoorbeeld je apparaat identificeren aan de hand van een sessie-ID, zodat je je toegang tot onze site kunt behouden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om taalinstellingen op te slaan of om bezoekersgedrag te analyseren.

 


De cookies die we gebruiken

We gebruiken cookies van Marketing en Google Analytics om achterhalen wat het gedrag van bezoekers is en onze prestaties te analyseren. Dit helpt ons onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken.

 


Cookies verwijderen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/t…

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

  • Google (voor Google Ads)
  • Meta (Facebook en Instagram Advertenties)


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@nooncreative.nl.

 

Bezwaar maken
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Noon Creative zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Noon Creative wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege…


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Noon Creative neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nooncreative.nl.

Hey, welkom op onze website!

Zullen we kennismaken? Vul je gegevens in en we nemen snel contact met je op!

Laat je gegevens hier achter...